Publicatie

Artikel in RAAM 20 #2 — Het blad van Grafiekplatform VOG , Vereniging voor originele grafiek. Verschijningsdatum: 12 juni.

Onderwerp: Wat is de invloed van Corona op kunstenaars in deze tijd?

Foto:  Coupe Corona, tekening op linodruk. zie bijlage.